Usein kysytyt kysymykset

 

Sanni-Maaria Puustinen: Viestin tuojat

 

Edustatteko shamanismia uskontona Suomessa?
Emme. Olemme uskonnollisesti, polittiisesti sekä ideologisesti sitoutumaton yhdistys.

Annatteko jäsenienne tietoja uskontotieteellisiin tms. tutkimuksiin?
Emme.

Sulkeeko shamanismin harjoittaminen pois oman uskonnon harjoittamisen?
Ei. Shamanismin tekniikat voivat syventää henkilön omaa suhdetta oman kulttuurinsa tai maailmankuvansa jumalakäsitykseen. Shamanismin harjoitaminen tukee henkilökohtaista suhdetta ns. Korkeampaan voimaan, Suureen Henkeen, esi-isiin tai siihen, missä muodossa ihmiselle on luontevaa universaali henki käsittää.

Miksi shamanismia edelleen pelätään ja miksi se usein nostattaa arveluttavia tuntemuksia?
Tämä riippuu siitä, missä on kulttuurissa on kasvanut. Shamaanit kokivat järjestelmällistä vainoa, kun kirkko pönkitti valtarakenteitaan keskiajan Euroopassa. Lapin noitien rummut poltettiin ja kaikille jotka rumpuun koskivat toivotettiin ikuista kadotusta ja palamista helvetin tulessa. Fanaattisten kirkkoisien mielestä asiat ovat edelleen kuten keskiajalla. Ihmiset haluttiin pelotella puolikuolleiksi, jotta jättäisivät vanhat tapansa ja alistuisivat kirkon hallintovaltaan. Tämä pelko elää yhä vanhoillisissa osissa Suomea.

Miksi uskonnollinen yhteisö on niin vihannut entisaikojen shamaaneja ja parantajia?
Vanhalla ajalla ilmeisin syy on ollut eturistiriita. Nykyisin uskonnollinen yhteisö ei ole niin voimakkaasti tuomitsemassa kaikkea mikä ei ole heidän piirissään. Tuvan tasavalta on oiva esimerkki siitä, miten shamaanit ja buddhalaiset papit elävät sulassa sovussa ja molemmat tahot auttavat ja hyödyttävät yhteisön parasta. Shamaanien asemaa on parannettu tuomalla heidät julkisen terveydenhuollon piiriin.

Mitä shamanismi on?
Shamanismi on yleismaailmallinen ajatus siitä, että kaikella on sielu ja kaikki elää. Shamanistiset tekniikat ovat luonnonkansojen oppimia tekniikoita ylläpitämään ihmisen ja luonnon välistä harmonista vuorovaikutusta. Parantaminen on historiallisesti ollut shamaanin tärkein tehtävä yhteisössään. Entisaikaan shamaanit hoitivat myös nuorten parien vihkimiset, pienten lasten nimenannot ja sielun lähettämisen hautaamisen yhteydesä viimeiselle matkalle.

Mitä shamanistisessa parantamisessa tapahtuu?
Shamaani esittää autettavan asian apuhengilleen, joilta shamaani saa toimintaohjeet. Jos ajatellaan voimien tasapainoa ihmisessä ja tämä tasapaino on järkkynyt, niin useimmiten voimaa joko tuodaan lisää tai poistetaan riippuen kulloisestakin tilanteesta. Joskus autettavan olemus on pirstaloitunut esim. trauman seurauksen, jolloin kokonaisuus pyritään tuomaan jälleen eheäksi. Shamanistisessa hoitamisessa on tärkeää löytää vaivojen syyt, jotta ongelmien alkulähteisiin voidaan puuttua. Usein shamaani saa apuhengiltään myös konkreettisia ohjeita autettavalle, joita tämän tulee noudattaa. Autettavalta edellytetään halua parantua sekä halua ottaa vastuu omasta itsestään sekä paranemisestaan. Shamaani tekee parhaansa tukeakseen prosessia.

Mitä nämä apuhenget ovat?
Apuhenget ovat niitä aineettomia olentoja, jotka haluavat auttaa ihmisiä täällä maan päällä. Shamanismin piirissä nämä henget useimmiten ilmentävät itsensä eläinhahmoisina. Jotkut ihmiset työskentelevät enkelihahmoisten aineettomien olentojen kanssa. Olennon muodosta riippumatta prosessi on samanlainen, ihminen esittää asiansa hengille ja nämä tekevät suurimman työn.

Miten shamaani kommunikoi näiden henkien kanssa?
Keskittymällä, mielen tyhjentämisellä, kutsumalla heidät paikalle.

Onko shamanismi vaarallista?
Kaikkeen tekemiseen liittyy omat riskinsä. Liikenteessäkin on osattava liikennesäännöt. Turhanpäiväinen 'vauhtihulluus' ja välinpitämättömyys lisäävät epätoivottujen riskien mahdollisuutta. Päihtyneenä, huumeissa tai lääkkeiden vaikutuksen alaisena ei pidä mennä minkäänlaiseen kulkuneuvoon – ei materiaaliseen eikä etenkään henkiseen.

 


Jäikö jokin kysymys vastausta vaille? Kysy rohkeasti!